Trackdays - okruhové jazdenie

Jazdenie na motorke je nebezpečné, ale zábavné! - Radek Matoška

Vlajková signalizácia

 

 

Signalizuje nebezpečenstvo na trati. Jazdec je povinný spomaliť.

Zákaz PREDBIEHANIA!!!

Na dráhe sa stalo niečo vážne. Z dôvodu bezpečnosti bola jazda prerušená. Všetci jazdci sú povinní okamžite SPOMALIŤ bez predbiehania dojazdiť kolo a pri vjazde do boxov opustiť dráhu!

Trať je VOĽNÁ. Ruší príkazy a zákazy vlajky žltej (pri motorkáchmávané v prvom kole na všetkých postoch, kde je traťový komisár).

Na trati je pomaly sa pohybujúce zásahové vozidlo, napr. sanitka. Je zakázané predbiehanie medzi sebou, zásahové vozidlo sa predbehnúť smie.

Znamená CIEĽ - koniec jazdy. Jazdec má ešte jedno „vychladzovacie“ kolo, na konci ktorého musí opustiť dráhu na vjazde do boxov!

 Jazdec, ktorému sa táto vlajka ukazuje bol VYLÚČENÝ a je povinný opustiť dráhu a pri najbližšej príležitosti zájsť do boxov. Ďalšiu jazdu mu smie povoliť iba riadiaci orgán - Race Control!

Upozorňuje jazdca, že jeho motocykel má TECHNICKÝ PROBLÉM a má za povinnosť opustiť dráhu OKAMŽITE na najbližšom bezpečnom mieste (na rovinke zastaviť mimo dráhy zľava či sprava, v zákrute z vnútornej strany)!

 

Je ukazovaná pomalšiemu jazdcovi, ktorý je blízko pred rýchlejším jazdcom. Pomalší jazdec nesmie prekáźať rýchlejšiemu v predbiehaní. Pri voľných jazdách sa nepoužíva.

V tejto časti trate sa zmenila priľnavosť (napr. olej, štrk, voda alebo iná látka). V úseku za vlajkou sa môže ŠMÝKAŤ!

 ZELENÉ svetlo - toto svetlo svieti na výjazde z boxovej uličky ako signalizácia začiatku tréningu.

ČERVENÉ svetlo - výjazd z boxovej uličky je zatvorený!

MODRÉ blikajúce svetlo - výjazd z boxovej uličky je otvorený, upozorňuje na to, že na cieľovej rovinke sa môžu približovať motorky.